JUR Transport background image

Privacybeleid

JUR Autotransport B.V., gevestigd aan de Marconistraat 15A, 8013 PK Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.jurautotransport.nl
Marconistraat 15A
8013 PK Zwolle
+31 38 845 0683

Persoonsgegevens die we verwerken:

JUR Autotransport B.V. verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of wanneer je deze informatie zelf aan ons verstrekt

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken:

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen van websitebezoekers onder de 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We adviseren ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld van kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat we persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder de juiste toestemming, neem dan contact met ons op via info@jurautotransport.nl en we zullen deze informatie verwijderen.

Doel en juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens:

JUR Autotransport B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Bewaring van persoonsgegevens:

We zullen je persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Dit betekent dat we de persoonsgegevens bewaren zolang je een account bij ons heeft. Daarna zullen we je persoonsgegevens na een maand verwijderen. Inactieve gebruikers ontvangen na een jaar een e-mail met de mogelijkheid om hun account te annuleren.

We zullen persoonsgegevens alleen langer bewaren dan hierboven vermeld als dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

We maken gebruik van externe diensten die bepaalde persoonsgegevens namens ons verwerken (verwerkers). Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met al onze verwerkers om ervoor te zorgen dat zij de gegevens veilig verwerken.

Bijvoorbeeld, we maken gebruik van de volgende verwerkers:

We gebruiken ook pixels op onze website, die worden geactiveerd zodra je akkoord gaat met onze cookievoorwaarden of verder gaat dan de landingspagina. Deze pixels stellen ons in staat om op andere websites gerichte advertenties aan je te tonen. De gegevens over je surf- en klikgedrag die via deze pixels worden verzameld, worden ook gedeeld met de aanbieders van de pixels.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken:

Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie.

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens:

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door JUR Autotransport B.V. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die wij van je hebben naar je of een andere door je aangewezen organisatie te sturen in een computerbestand.

U kunt een verzoek sturen voor toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens naar info@jurautotransport.nl.

Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door je wordt gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. In deze kopie kunt je je foto, MRZ (machineleesbare zone, de nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken om je privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op je verzoek.

JUR Autotransport B.V. wil je ook informeren dat je het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen:

JUR Autotransport B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als je van mening bent dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@jurautotransport.nl.

Doe meteen een aanvraag

Op werkdagen binnen drie uur een passende aanbieding!

Ophaaladres
Afleveradres
Voertuigen